top of page

טיפול פסיכולוגי

 

במהלך החיים, בעיתות של משבר, שינוי או אובדן אנו חווים מצוקה . לעיתים אנו מוצפים ברגשות כואבים המפריעים לתיפקוד שלנו. לפעמים אנו חשים חלשים מתמיד, מנותקים מהכוחות שהכרנו בעצמנו, או סובלים מתחושה של נתק מהאחרים. לעיתים אנו מרגישים שרחקנו ממה שהיינו ואף ממה שהיינו יכולים להיות, שהחיים שלנו איבדו חיוניות ,יצירתיות ומשמעות.

בעיתות משבר, אנחנו מנסים להמנע ממפגש עם זכרונות קטועים ועם חוויות קשות מנשוא ,כולל אלה העומדות בלב הסבל שלנו.

טיפול פסיכולוגי חותר למציאה וחידוש התקשורת עם חוויות אלה,ועם חלקים אבודים של עצמנו,לעיתים במחיר מפגש עם הכאב.

בטיפול פסיכולוגי, אחד מתפקידיו של המטפל הינו להכיל את החוויות הקשות והבלתי נסבלות של המטופל, לעבד אותן, ולהעניק להן משמעות.

בטיפול פסיכולוגי המטפל הינו שותף למסע הנפשי. הוא משמש מעין ״הורה מלווה״ במסע או ליתר דיוק הוא כמו אם החווה חוויה יחד עם הילד והעושה כמיטב הבנתה ויכולתה להתאים עצמה לצרכיו הנפשיים.

בטיפול פסיכולוגי, בעזרת החיבור הרגשי בין המטפל למטופל, נסללות דרכים להבנה עמוקה ורחבה יותר של הקשיים כולל תרומת האדם למצוקתו.

בטיפול הפסיכולוגי, המפגש הטיפולי תורם לחיזוק האמון של האדם ביכולתו להשפיע על חייו, להגשים את רצונותיו, ולמצוא משמעות בחיים על האור והצל שבהם.
טיפול פסיכולוגי חותר אל חוויה המאפשרת צמיחה רגשית, השבה לחיים של הפוטנציל שאבד, ותיקון של חווית העצמי.

ההחזקה, ההכלה, ההקשבה האמפטית, יחד עם החיבור הנפשי היחודי בין המטפל למטופל, נותנים לנפש אפשרות לחדש את החיבור אל כוחותיה ולמצוא דרך אותנטית לחוות ולחיות.

טיפול פסיכולוגי כמוהו כיצירה משותפת של המטפל והמטופל, וטיבו שונה מאדם לאדם. כל אדם מגדיר את עולמו הפנימי, את מצוקותיו, את צרכיו ומטרותיו בדרך משלו.

בטיפול פסיכולוגי נבראת שפת טיפול המתאימה למפגש הייחודי בין המטפל למטופל המסויים, שפת טיפול אשר מתכתבת עם הצרכים והמטרות של הפונה לטיפול.

 אמירים 

bottom of page